יוסף הירש

גלריה מודפסת היא סדרת ספרים-קטלוגים שליוו תערוכות שהוצגו במוזיאונים, בשיתוף עם מוזיאונים וגלריות. עורך הסדרה: דרור גרין
 
התערוכה של יוסף הירש, 'טבע לא דומם', הוצגה בגלריה לאמנות באוניברסיטת בן-גוריון בדצמבר 1993, וכן במוזיאון הרצליה ובבית-האמנים בירושלים. אוצר התערוכה: דרור גרין. 
 
דרור גרין

דרור גרין מצייר בשמן על בד, וגם מאייר. כאן ניתן לצפות בציורים שונים שלו. 

דרור גרין

בזמן לימודי הקומפוזיציה שלו באקדמיה למוסיקה בירושלים, בשנת 1978, ערך דרור גרין אינדקס ראשון מסוגו, של הקדנצות ב-371 הכוראלים של באך. 

האינדקס הוא כלי יעיל ללימוד הירמון של קו סופראן נתון בסגנון הכוראלים של באם, לתרגול נגינה של קדנצות בסגנון הכוראלים של באך ולמחקר תיאורטי של הקדנצות בכוראלים של באך. 

הקדנצות מסווגות באמצעות חלוקה עיקרית לפי  קו הסופראן בהתאם למהלך ההרמוני, וכל קבוצת קדנצות בעלות קו סופראן שווה נחלקת לקבוצות משנה על-פי המקצב של קו הסופראן. תת-חלוקה שלישית מסווגת את הקדנצות השוות והשונות בכל קבוצה. 

האינדקס כולל דוגמאות מן הקדנצות השכיחות ביותר. העבודה נעשתה לפני עידן המחשב, הודפסה במכונת כתיבה, התווים הועתקו ביד והעיצוב באמצעות לטרסט, וצולמה מן המקור ללא כל שינוי.