ניתן להגדיל את הספר לגודל המסך לקריאה נוחה. ניתן לדפדף באמצעות גלגל העכבר.