מאמרים
 
 

בתיקיית 'אימון רגשי' תוכלו לקרוא מאמרים העוסקים בגישת האימון הרגשי שפיתחתי, שאינה 'טיפול' אלא דרך-חיים המבוססת על תרגול יומיומי של שבע מיומנויות רגשיות. חלק מן המאמרים נלקחו מספרי החדש, 'אימון רגשי', שאת חלקו הראשון תוכלו לקרוא באתר. 

 

בתיקיית 'טיפול בטראומה' תוכלו לקרוא מאמרים העוסקים בהגדרת הטיפול הנפשי וכן מושגים בסיסיים בפסיכותרפיה. חלק מן המאמרים לקוחים מספרי 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש''פסיכותרפיה ממבט אחר', 'פרויד נגד דורה' או מתיאורי-המקרים של פרויד, אותם תוכלו לקרוא בספריה לפסיכותרפיה באתר, וחלקם פורסמו בכתבי-עת. 

 

 
 

בתיקיית 'טיפול נפשי' תוכלו לקרוא מאמרים העוסקים בהגדרת הטיפול הנפשי וכן מושגים בסיסיים בפסיכותרפיה. חלק מן המאמרים לקוחים מספרי 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש''פסיכותרפיה ממבט אחר', 'פרויד נגד דורה' או מתיאורי-המקרים של פרויד, אותם תוכלו לקרוא בספריה לפסיכותרפיה באתר, וחלקם פורסמו בכתבי-עת. 

 
 

בתיקיית 'טיפול נפשי באינטרנט' תוכלו לקרוא מאמרים העוסקים בהגדרת התחום החדש של הטיפול הנפשי באמצעות האינטרנט, ביחסי מטפל-מטופל באינטרנט ובקליניקה הווירטואלית. תיאור-מקרה של טיפול נפשי באמצעות האינטרנט תוכלו לקרוא בספרי 'רצח בקליניקה הווירטואלית', המתאר טיפול כזה באמצעות עלילת מתח. 

 
                                                                         קריאה נעימה, 
 
דרור גרין