Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 9.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

ניתן להגדיל את הספר לגודל המסך לקריאה נוחה בלחיצה על הריבוע השמאלי בפס שמעל לספר. ניתן לדפדף באמצעות גלגל העכבר.

בספר 'אימון רגשי - שיפור המיומנויות הרגשיות ליצירת תחושה של מקום בטוח בעולם משתנה' מציע ד"ר דרור גרין דרך חיים פשוטה ויעילה המבוססת על גישה חדשה ומהפכנית להבנת טבע האדם.