ד"ר דרור גרין

השימוש בפורומים לצרכי טיפול, לימוד והדרכה

 

השימוש בפורומים הפך לאחת מדרכי התקשורת הפופולריות ביותר ברשת האינטרנט, ובעקבות המטופלים גם מטפלים רבים החלו להתוודע אל האפשרויות החדשות שמציעה הרשת. גם אם הטיפול הנפשי באמצעות האינטרנט מעורר עדיין הסתייגות בקרב אנשי המקצוע, יותר ויותר מטפלים משתמשים ברשת לצרכי תקשורת, חיפוש מידע והתייעצות עם עמיתים.

 

עכשיו, כשמטפלים רבים גולשים באינטרנט ומשתתפים בפורומים באופן אקטיבי או פסיבי, אני מבקש להציג דרכים מעשיות לשימוש יעיל בפורומים לצרכים מקצועיים. בהמשך אציג את השימושים האפשריים בפורום לצרכי חיזוק הקשר הטיפולי, לימוד והדרכה, אליהם התוודעתי בשנים האחרונות במהלך המחקר שלי על הטיפול הנפשי באינטרנט, וגם אפשרויות שפיתחתי בעצמי בתחום זה.

 

שימוש בפורומים לצרכי טיפול

 

לפני כשש שנים, כשגיליתי את הטיפול הנפשי באמצעות האינטרנט, טיפלתי בעיקר באמצעות הדואר האלקטרוני, ומעט באמצעות תוכנת הצ'ט. שתי גישות אלו נפוצות עד היום כדרכים העיקריות לטיפול נפשי באינטרנט. השימוש בפורום לצרכים טיפוליים נעשה בעיקר בקבוצות תמיכה וירטואליות. בשנים האחרונות פיתחתי את 'הפורום החדש', כדוגמת זה שבו מוצגת ההרצאה הזו (ההרצאה מוצגת בפורום רק למטפלים מוסמכים שנרשמו מראש, ולא לקוראים האחרים), המיועד לטיפול אינדיווידואלי. בהמשך פיתחתי את הפורום גם למטרות טיפול קבוצתי, לימוד והדרכה.

 

1. טיפול אינדיבידואלי

 

השימוש בפורום כ'קליניקה וירטואלית' הוא חוויה מיוחדת במינה, השונה מן הניסיון שיש לנו, כמטפלים, בטיפול פנים-אל-פנים. חסרונה של שפת-הגוף יוצר הבדל מהותי בין הטיפול המסורתי לבין הטיפול באינטרנט, ויש בו חסרונות ויתרונות. עם זאת, ההבדל הזה מאפשר לנו להתוודע לסביבה טיפולית חדשה, שאין לה תחליף. הקליניקה הווירטואלית איננה שייכת לנו, כמו הקליניקה המסורתית, ואיננו יכולים לפגוש בה את כל מטופלינו. הקליניקה הווירטואלית שייכת למטופל, ואיש מלבדו אינו יכול להשתמש בה. הוא יכול לשמור בה את הטקסטים שלו ואת קישורי האינטרנט שלו, להשתמש בה גם בין המפגשים הטיפוליים וגם לשוב אליה לאחר תום הטיפול. לראשונה בהיסטוריה של הטיפול הנפשי מציע הטיפול באינטרנט תיעוד שלם של כל התהליך הטיפולי, הנגיש למטפל ולמטופל כאחד. התיעוד מגשר על הפער שבין המטפל לבין המטופל, ומונע מניפולציות בלתי-נמנעות בנרטיב הטיפולי, כפי שניתן לקרוא בהיסטוריה של תיאורי-המקרים מפרויד (למשל בטיפול ב'דורה') ועד יאלום ('כל יום קרובים יותר'). התיעוד של הטיפול באינטרנט מבטל, למעשה, את הצורך בכתיבת תיאורי-המקרים הסובייקטיביים שהיו מקובלים עד היום, ומאפשר מחקר חדש המבוסס על נתונים מוסכמים.

 

למרות יתרונותיו של הטיפול באינטרנט, אינני ממליץ למטפלים לעשות זאת ללא הכנה מוקדמת וללא הדרכה. המאפיינים החדשים של המסגרת הטיפולית באינטרנט דורשים התנסות, והתאמת החשיבה הטיפולית המסורתית לדיאלוג הכתוב היא תנאי מוקדם להכשרת מטפלים באינטרנט. מספר מטפלים, החברים באיגוד הבינלאומי של מטפלים באינטרנט (ISMHO) מציעים תוכניות הכשרה למטפלים באינטרנט, וגם אני פיתחתי תוכנית הכשרה למטפלים ישראליים באינטרנט.

 

2. טיפול קבוצתי

 

למעשה, מחוץ לפורומים המיוחדים שפיתחתי לטיפול אינדיבידואלי נהוג לעשות בפורומים שימוש למטרות תמיכה או טיפול קבוצתי. גם הפורומים ה'פתוחים' באינטרנט הם למעשה קבוצות 'טיפוליות', המבוססות על הדינמיקה שבין המשתתפים לבין מנהלי הפורומים. מטפלים רבים מתנסים בניהול קבוצות תמיכה באינטרנט, בפורומים 'פתוחים' לכל הגולשים או בפורומים מוגנים בסיסמה. בפורום 'פסיכולוגיה ברשת' מאוגדים כארבעים מטפלים המנהלים קבוצות תמיכה ויעוץ בנושאים נפשיים.

 

כמו בטיפול האינדיבידואלי באינטרנט, גם הטיפול הקבוצתי באמצעות הפורום מוגבל בשל היעדר שפת-הגוף, ומצד שני הוא מציע אפשרויות חדשות שאין כל אפשרות לממש אותן בסביבה טיפולית אחרת. ניתן, אמנם, לקיים את הטיפול הקבוצתי בפורום במועדים קבועים כמו בטיפול הקבוצתי המסורתי, אך הפורום מאפשר לחברי הפורום להמשיך את הקשר ביניהם בין המפגשים והוא יוצר דינמיקה קבוצתית מרוכזת ומיוחדת במינה. שלא כמו בטיפול הקבוצתי המסורתי, בו מוגבלת האפשרות של כל המשתתפים להגיב באופן פעיל על המתרחש, יכולים כלהמשתתפים בפורום הווירטואלי להגיב על כלההודעות בפורום בכל זמן שהוא, ללא כל הגבלה. אפשרויות אלו משנות את אופיו של הטיפול הקבוצתי, ודורשות התאמה של הציפיות ושל החוזה הטיפולי למסגרת החדשה.

 

הטיפול הקבוצתי בפורום פותח אפשרויות שאינן קיימות בטיפול פנים-אל-פנים:

 1. מטפלים המתמחים באוכלוסיות מיוחדות, ומתקשים בגיבוש קבוצה טיפולית פנים-אל-פנים בשל קשיים גיאוגרפיים יכולים להנחות קבוצה כזו באמצעות הפורום באינטרנט (אני מנחה קבוצה כזו של הלומי-קרב בחמש השנים האחרונות).
 2. הטיפול הקבוצתי באמצעות האינטרנט מאפשר למטפלים להנחות קבוצות מטופלים שאינם יכולים, בשל מגבלות פיסיות או אחרות, להגיע למפגשי הקבוצה.

 

גם בתחום זה אינני מציע למטפלים לא מנוסים למהר ולטפל באמצעות האינטרנט. ניהול קבוצה ווירטואלית דורש התמודדות עם סוגיות הנובעות מן המדיה הווירטואלית, ורצוי לעבור תקופת הכשרה והדרכה כדי להיות מוכנים לסביבה הטיפולית החדשה.

 

שימוש בפורומים במקביל לטיפול פנים-אל-פנים

 

רק מטפלים מעטים בישראל התנסו בטיפול באמצעות האינטרנט, אבל רבים משלבים את האינטרנט בטיפול המסורתי. ישנם מטפלים המאפשרים למטופלים שלהם לשלוח להם דואר אלקטרוני בין הפגישות, מבלי שיגיבו עליו, ואחרים מתכתבים עם מטופליהם בין הפגישות. לכאורה זוהי הרחבה של מסגרת הטיפול המסורתית, אך למעשה זוהי פריצת מסגרת, המעלה שאלות רבות הנוגעות לחוזה הטיפולי ולכללי-היסוד (האם ההתכתבות היא חלק מן הטיפול? האם היא נעשית בתשלום? האם היא מוגבלת או חסרת גבולות? האם יש לה ביטוי בחוזה הטיפולי?). למעשה, אין כל הבדל בין משלוח דואר אלקטרוני בין הפגישות הטיפוליות לבין שיחות טלפון או השארת הודעות קוליות בטלפון של המטפל.

 

שלא כמו הודעות הדואר האלקטרוני, הנחוות כפריצת מסגרת (כל הודעה היא ישות עצמאית), הפורום משמש כ'מקום' מוגדר לתקשורת, וניתן לעשות בו שימוש יעיל כתוספת לטיפול פנים-אל-פנים, אינדיבידואלי או קבוצתי.

 

1. תוספת לטיפול אינדיבידואלי מסורתי

 

ניתן להשתמש בפורום למטרות מוגדרות, כתוספת לטיפול פנים-אל-פנים.

 1. שימוש בפורום כאמצעי אדמיניסטרטיבי לניהול הטיפול, במקביל למפגשים פנים-אל-פנים. כך יכול הפורום לשמש כתחליף 'בטוח' להודעות טלפוניות או למכתבים (ההודעות בפורום אינן יכולות 'ללכת לאיבוד' כמו במכתבים בדואר או בהודעות אלקטרוניות), וניתן לנהל ולתעד באמצעותו את הקשר הטיפולי (שינוי זמני המפגש, הודעות על ביטולים או חופשות, שמירת החוזה הטיפולי ומסרים מיוחדים).
 2. הפורום יכול לשמש, למשל, את המטופל לכתיבת יומן טיפולי המאפשר גם למטפל לצפות בו ולהגיב עליו.
 3. הפורום יכול לשמש מטפלים בגישות נרטיביות, הנוהגים לסכם את המפגש הטיפולי במכתב או להעביר מסרים כתובים למטופליהם.
 4. הפורום עשוי להתאים במיוחד למטופלים, שההתבטאות בכתב מאפשרת להם תהליך נוסף להתבוננות עצמית. שימוש כזה בפורום הוא, למעשה, הרחבה של הסביבה הטיפולית, המאפשרת למטפל ולמטופל להתבונן בתהליך הטיפולי שבין המפגשים הטיפוליים.
 5. שימוש בפורום כ'מקום בטוח' לתהליכי פרידה. עם סיום הטיפול ניתן לנהל את תהליך הפרידה בפורום וירטואלי, שישמש את המטופל כתיעוד של סיום הטיפול וכאובייקט מעבר לתהליך של עצמאות רגשית.

 

כדאי להיזהר מלשלב את הפורום בתהליך הטיפולי ללא הכנה מוקדמת של המטפל ושל המטופל, כדי להימנע מכשלים הנובעים מן המאפיינים הטכניים של הטיפול באינטרנט ומן השינוי ששילוב כזה דורש בחוזה הטיפולי ובהגדרת ה'מקום הבטוח'.

 

2. תוספת לטיפול קבוצתי מסורתי

 

ניתן לשלב את הטיפול הקבוצתי בפורום וירטואלי עם טיפול קבוצתי מסורתי, ובכך להרחיב את מסגרת הטיפול ולהעצים את האינטראקציה שבין המשתתפים.

 1. מטפלים העוסקים בטיפול אינדיבידואלי יכולים ליצור קבוצה טיפולית בפורום כהכנה לטיפול נפשי, המיועדת למטופלים חדשים.
 2. ניתן לשלב טיפול אינדיבידואלי בהשתתפות בקבוצה טיפולית בפורום וירטואלי, כשם שיאלום משלב טיפול אינדיבידואלי בהשתתפות בקבוצה טיפולית פנים-אל-פנים.
 3. מטפלים המנחים קבוצות טיפוליות, פנים-אל-פנים, יכולים להציע לחברי הקבוצה להמשיך את הדינמיקה הקבוצתי בין המפגשים פנים-אל-פנים בפורום באינטרנט, בהנחייתם או ללא הנחיה.

 

מחוץ להכשרה ההכרחית שעל מנחה הקבוצה לעבור, יש להכין גם את המטופלים לסביבה הטיפולית הווירטואלית. אמנם רוב המטופלים מנוסים יותר מן המטפלים בגלישה לפורומים באינטרנט, אך דווקא מסיבה זו יש להכין אותם לדרישות המיוחדות של המפגש הטיפולי באינטרנט, לכללי ההשתתפות בקבוצה הווירטואלית ולחוזה הטיפולי.

 

שימוש בפורומים לצרכי לימוד והוראה

 

אחד המאפיינים החשובים של הפורום הוא השימוש היעיל שניתן לעשות בו לצרכי דיון בקבוצה. שלא כמו בקבוצות פנים-אל-פנים יכול כל אחד מחברי הקבוצה להגיב באופן מיידי על דבריהם של שאר המשתתפים, ואף לשוב ולהגיב מאוחר יותר. הכתיבה מחייבת רמה גבוהה יותר של מודעות מאשר בדיון בעל-פה, והתיעוד המדויק מאפשר למצות את הדיון ולהעמיק בו.

 

הדיון הפורה המתאפשר בפורומים באינטרנט הופך אותם לסביבה לימודית יעילה ביותר. בשנים האחרונות פיתחתי סביבה זו כדי להפוך את הפורום גם לחדר-לימוד, באמצעות הוספת כלים מיוחדים המסייעים לתהליכי הלימוד וההוראה.

 1. ספריות. ב'פורום החדש' שפיתחתי עומדות לרשות המשתתפים שתי ספריות, בהן ניתן לאגור חומרי לימוד. בספריית הקישורים ניתן לאגור הפניות לאתרים שונים, הנוגעים לנושא הלימוד, ובספריית המאמרים ניתן לצרף מאמרים ומסמכים שנכתבו בתוכנת WORD.
 2. מסך פנימי. כמו בחדר הרצאות, שבו ניתן להקרין על הקיר מצגת ממחשב או סרט, משמש המסך הפנימי של הפורום להצגת טקסטים (כמו שההרצאה הזו מוצגת עכשיו בפורום) או לגלישה באתרים אחרים. באמצעות המסך הפנימי יכולים המשתתפים לדון בטקסט המוצג על המסך או לגלוש יחד לאתר אינטרנט המציג את חומר הלימוד של הקורס.
 3. דואר פנימי. במקביל לדיון בפורום יכולים המשתתפים להתייעץ זה בזה ולסייע זה לזה מבלי לשתף בכך את הפורום כולו, באמצעות תוכנת הדואר הפנימית של האתר.
 4. לוח הודעות. בכל פורום קיים לוח הודעות שבו מקבלים המשתתפים מידע על הקורס, ובו הם יכולים גם לפרסם הודעות לשאר חברי הפורום.
 5. טקסט נגלל. בראש הפורום ישנה משבצת לטקסט נגלל, שבאמצעותו יכול המרצה להעביר לקבוצה מסרים מיידיים או להדגיש מסרים הקשורים בתוכנית הלימוד, מבלי להפריע לדיון המתנהל בפורום.

 

למעשה משמש הפורום המשוכלל כתחליף יעיל ופשוט לתוכנות המורכבות והיקרות של לימוד-מרחוק, וניתן לעשות בה שימוש מהיר ונוח לצרכים לימודיים שונים, לכל מספר של משתתפים ולכל מטרה.

 1. לימוד מרחוק בקורסים מקוונים. הפורום מאפשר למטפלים להציג את גישתם המיוחדת או את תחום התמחותם וללמד קבוצה של סטודנטים או מטפלים מוסמכים ללא תלות במגבלות טכניות הכרוכות בגיוס מספר מתאים של תלמידים, בהכנת מקום לימוד ועזרים טכניים, ובהגדרת זמן הלימוד המתאים לכל המשתתפים. באמצעות הפורום ניתן להציג באופן נגיש את כל הטקסטים ותכני הקורס, לאפשר את השתתפותם של תלמידים המתגוררים באזורים מרוחקים ולשלב בין מפגשים במועדים משותפים (מפגשים סינכרוניים) לבין-עבודה עצמית בשיתוף עם הקבוצה (מפגשים א-סינכרוניים).
 2. דיון בין מפגשי לימוד פנים-אל-פנים. באמצעות הפורום ניתן להרחיב את הדיון בקורסים או בהכשרות המתקיימים בזמנים קצובים. לאחר תום המפגש הלימודי יכולים המשתתפים להמשיך ולדון, בעזרת המרצה או זה עם זה, בתכנים שנלמדו במפגשים פנים אל פנים. בשנים האחרונות אני נוהג לשלב בכל קורס שאני מלמד פורום המאפשר לסטודנטים להמשיך את הדיון, וגם את הדינמיקה הקבוצתית, גם בין המפגשים הלימודיים.
 3. תרגול והתנסות. ניתן להשתמש בפורום כמרחב המשמש להתנסות בפרקטיקה הנרכשת בקורסים או בסמינרים מקצועיים, באמצעות עבודה קבוצתית, זוגית או אישית. המשתתפים יכולים לתרגל את החומר הנלמד ובו-בזמן להדריך את חבריהם ולסייע להם בהתנסות. כך אפשר להתנסות בטכניקות טיפוליות שונות, כמו למשל בעבודה הטיפולית באמצעות האינטרנט.
 4. הכנת פרזנטציות והרצאות משותפות. הפורום יכול לשמש שני מטפלים או יותר כחדר-לימוד משותף להכנת פרזנטציות והרצאות. באמצעות הפורום יכולים המשתתפים לבדוק את החומר שהכינו ולהציג את תוכניתם לקהל מצומצם של משתתפים שיוזמנו לפורום להרצאת 'הרצה'.
 5. הפורום כמרחב לכתיבה משותפת. באמצעות הפורום יכולים שני כותבים או יותר לארגן במשותף את החומר המשמש אותם לכתיבת מאמר, ספר או תוכנית לימודים, ולערוך במשותף את התוכן. אני, למשל, עורך את הספרים שאני מוציא לאור במשותף עם הכותבים בפורום שבו הטקסט מוצג במסך הפנימי, וכל הפרקים, הערוכים והלא ערוכים נשמרים בספריות הפנימיות. העבודה בפורום חוסכת זמן עריכה רב, ומאפשרת מעקב אחרי השינוי בתכנים.
 6. קבוצות קריאה. הפורום הוא המקום האידיאלי והמדיום הטבעי לקיום קבוצות קריאה מקצועיות. הפורום מאפשר הקמת 'ספריה' של טקסטים, אותם ניתן להציג לקריאה משותפת במסך הפנימי כדי לקיים דיון בפורום עצמו. זו יכולה להיות קבוצת קריאה עצמית של עמיתים, או קבוצה המתנהלת בהנחיה מקצועית.
 7. לימוד-עצמי. ניתן להשתמש בפורום גם ככלי-עזר ללימוד-עצמי, המאפשר ארגון מסודר של החומר ושל הביבליוגרפיה, קריאה וכתיבה מסודרת עם אפשרות של ניתוח וביקורת המאורגנים בהיררכיה הנוחה לסקירה ולבחינה מחודשת.

 

שימוש בפורומים לצרכי הדרכה

 

בדומה לשימוש בפורומים לצרכי לימוד והוראה, ניתן להשתמש בהם גם לצרכי הדרכה והכשרה מקצועית. מניסיוני למדתי שהדרכה באמצעות הפורום מאפשרת ניצול יעיל יותר של הזמן ושל הכלים המקצועיים. התיעוד של תהליך ההדרכה באמצעות הפורום מעניק למודרכים וגם למדריכים אפשרות לשוב ולבדוק את עצמם ואת התהליך שעברו, ולשפר את עבודתם.

 1. הצגת תיאורי-מקרים. ההדרכה בפסיכותרפיה מבוססת על הצגת מקרה או על תיאור-מקרה כתוב, והפורום מאפשר ניתוח וקריאה יעילים יותר מאשר במפגש פנים-אל-פנים. את תיאורי-המקרים ניתן להציג בכל מפגש במסך הפנימי של הפורום, ולדון בהם בפורום עצמו. בספריית הטקסטים של הפורום ניתן לאגור את כל תיאורי-המקרים שבהם דנו בהדרכה, ולשוב אליהם בעת הצורך.
 2. הדרכה אינדיבידואלית. ההדרכה האישית באמצעות הפורום עשויה לחסוך למדריכים ולמודרכים זמן רב, היא יכולה להתקיים באופן סינכרוני (במועדים קבועים), אך היא תהיה יעילה לא פחות גם באופן א-סינכרוני, המאפשר למדריך ולמודרך לקיים את הדיון בזמנים המתאימים להם. התיעוד של תהליך ההדרכה מאפשר מעקב אחרי תהליך ההכשרה.
 3. הדרכה קבוצתית. ההדרכה הקבוצתית בפורום וירטואלי מאפשרת למטפלים לפנות אל המדריך המיוחד המתאים להם ולהתגבר בכך על קשיים טכניים וגיאוגרפיים, ולזכות גם במפגש עם מודרכים אחרים, שיוכלו להעשיר אותם מניסיונם, ואשר אותם לא יוכלו לפגוש בכל דרך אחרת.
 4. הדרכת עמיתים (peer supervision). בעומס הרגיל של חיי היום-יום והעבודה קשה לרוב המטפלים המנוסים להמשיך ולזכות בהדרכה, שתעשיר את חייהם המקצועיים ותפרה אותם. הפורום באינטרנט מאפשר למטפלים להיפגש עם קבוצת עמיתים בעלי רקע משותף או בעלי אינטרס משותף, שתשמש לרענון מקצועי ולמפגש חברתי.
 5. הדרכה-עצמית. כמעט כל המטפלים מסכמים את המפגש הטיפולי במספר מלים, בדו"ח, בתיאור המפגש או בכתיבת תיאור-מקרה מקיף. כתיבת המפגשים הטיפוליים וכתיבת תיאורי-מקרים משמשת את המטפלים כהדרכה-עצמית, המאפשרת להם להתמודד עם הבדידות המקצועית המובנית (כתבתי על כך במאמר'הוואקום הנרטיבי וכתיבת תיאורי-מקרים). הפורום יכול לשמש כל אחד מאתנו לכתיבה בסיום כל מפגש טיפולי, שתסייע לנו להבין טוב יותר את עבודתנו, וגם תשמש כחומר גלם אם נרצה לכתוב בעתיד תיאור-מקרה.

 

שימוש בפורומים לצרכי שיווק

 

בשנים האחרונות עושים מטפלים רבים שימוש בפורומים הפתוחים לציבור כדי לשווק את עצמם וכדי לזכות במטופלים. זוהי דרך לגיטימית, המאפשרת למטפל להציג את עצמו בפני הקהל הרחב, להבהיר את עמדותיו הטיפוליות, להציג את אישיותו המיוחדת ולהדגים את יכולותיו. ניתן לעשות זאת במספר דרכים.

יום-העיון הזה. ההשתתפות מאפשרת למטפלים להתוודע לחברים למקצוע, להרחיב את מאגר ההיכרויות שלהם, להציג את עצמם ואת עבודתם בפני עמיתיהם וגם לסייע זה לזה בעבודתם. זוהי דרך פשוטה ויעילה להתייעצות, ללימוד הדדי ולהתעדכנות מקצועית.

 1. פורום באתר פרטי. מטפלים רבים מחזיקים אתרים פרטיים או 'דף-בית', המציג אותם ואת עבודתם, ושם הם 'משוחחים' עם הגולשים באמצעות הפורום שלהם. כך משמש הפורום כמפגש הראשון של המטפל עם מטופליו העתידיים. שם הוא יכול לענות על שאלותיהם ולהציג את הידע והניסיון שלו, ושם הוא יכול להפריך את חששותיהם מפני טיפול. פורומים כאלו חשובים למטפלים, אך יש בהם גם שליחות ציבורית, משום שהם מאפשרים לקהל הרחב להתוודע אל המטפלים השונים, ללמוד על ההבדלים ביניהם ולבחור באופן מודע יותר את המטפל המתאים להם.
 2. פורום באתר ציבורי. ניהול פורום תמיכה או פורום מידע בנושאי בריאות הנפש הוא שירות ציבורי הדורש השקעת משאבים רבים, בזמן ובמעורבות רגשית. זוהי עבודה קשה הדורשת הכנה מוקדמת ואולי גם הדרכה, ולא תמיד שכרה בצידה. פורומים כאלו חושפים את המטפלים ומוציאים אותם מאלמוניותם, ומאפשרים גם למטופלים הפרטיים שלהם לעקוב אחר פעילותם הציבורית. למרות זאת ישנם עשרות מטפלים המנהלים פורומים כאלו בהתנדבות. התמורה לעבודה קשה זו היא הפרסום והחשיפה, העשויים לקדם את המטפלים, אך עשויים גם לפגוע בהם.
 3. פורום באתר מקצועי. דרך האמצע, שאין בה סיכונים ויש בה סיפוק, היא ניהול פורום סגור למטפלים באתר מקצועי, כמו הפורומים באתר 'פסיכולוגיה עברית'. זוהי דרך המאפשרת פרסום עקיף, באמצעות המטפלים המשתתפים בפורומים השונים. ניהול פורום מקצועי הוא אמצעי לחשיפה בעולם הטיפולי, העשויה לקדם את המנהלים בעבודתם כמרצים, כמדריכים או ככותבים.
 4. השתתפות באתר מקצועי. מאות, ואולי אלפי מטפלים משתתפים היום בפורומים מקצועיים, כדוגמת אלו המתקיימים באתר 'פסיכולוגיה עברית' או באתר 'psychom', שבו מתקיים

 

סיכום אופטימי

 

בניסיון שצברתי בשנים האחרונות בשימוש בפורומים לצרכי טיפול, הוראה והדרכה נפתח לפני עולם חדש של אפשרויות, אותו חלקתי אתכם כאן. מדי יום אני מגלה בפורומים יתרונות נוספים ואפשרויות פיתוח נוספות, ואני מרותק ונפעם לקבל את תגובותיהם של מטופלים שמעולם לא פגשתי, לאחר שהטיפול בהם הסתיים. אני עסוק בפיתוח קורסים וירטואליים, המאפשרים לי ללמד ולהדריך בודדים וקבוצות בגישות הטיפוליות שפיתחתי, באופן שלא התאפשר לי בכל דרך אחרת.

אתם מוזמנים להצטרף אל המסע המופלא הזה, המאפשר לנו לפרוץ באופן חדש ומרתק את גבולות הקליניקה שלנו, ללמוד זה מזה, להדריך זה את זה ולהעשיר את הידע שלנו. אני מזמין אתכם להצטרף אלי בפיתוח ובהרחבת השימוש בפורומים לצרכים מקצועיים, ואין דרך טובה יותר לעשות זאת מאשר לפתוח פורום חדש לקידום השימוש המקצועי בפורומים באינטרנט. אשמח לצרף כל אחד מכם.