Page 8 - badimaa
P. 8

ת ַח ַתֹור ָה אי ִּה ַה הָע ְמ ִּדַבוּ / ןירג רורד


                    143   םיעגר  שי : ןיסנג  ןסינ  ירוא
                    147   תינושל  הכובמ : ןדיבא  דוד
                       151   םירהה  לא  יניע  אשא
                      155   תיניס  האופר :  הצ ־ ואל
                     159   קדה  לדבהה :  ןפ רדנסכלא
                   3  16   הקנט  ריש :  יקוירוסט  ונ  יק
                    167   תחרוז  העפי : הגרואג  ןפיטס
                         171   ןדעה ־ ןגמ  שוריגה
                        177   הקיטאופ : וטסירא
                 181   תיבל  ץוחמ : סיפאווק  סוניטנטסנוק
                          185   ימולש : הדלז
                   189   טסוגוא ־ ילוי  םוח : יצרא  המלש
                       195   רייצמ  רייצה : ךז  ןתנ
                    199   תימימש  הינומרה : ךלוו  הנוי
                 203   םירוהרה  השולש : ףוטסירכ  סירוב
                    209   רישה  ינא : יקסנולש  םהרבא
                  213   קודסו  קיתע  ןוגינ : ץינוק  ילנטס
             219   הלוחכה  הרטיגה  םע  שיאה : סנביטס  סלאוו


                    6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13