תקנון אתר אימון רגשי

 

 1. אתר 'אימון רגשי'. 
  1. ברוכים הבאים לאתר 'אימון רגשי'. תקנון האתר מיועד למנוע אי-הבנות הנוגעות לשימוש באתר, ולאפשר יצירת קשר המבוסס על אמון וכבוד הדדי. אתם מוזמנים לכתוב לנו כדי שנוכל לייעל את השימוש באתר או לנסח מחדש תנאים שאינם בהירים דיים.  
  2. כל גולש המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר ומתחייב לקבל את הוראות התקנון, ומצהיר שלא תהיה לו טענה כלפי בעלי האתר או מפעיליו.  
  3. אתר 'אימון רגשי' מוקדש לשירותי יעוץ בתחומים רגשיים. המושגים 'רגש' מתייחס להגדרה החדשה שניסח ד"ר דרור גרין, המופיעה בחלק הראשון של ספרו 'אימון רגשי', אותו ניתן לקרוא בספריית האתר, ולכן יתייחסו השירותים המוצעים באתר זה אך ורק להגדרות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 בהמשך.  
  4. השימוש באתר פתוח לכל הגולשים ברשת האינטרנט או לחברים הרשומים בו, אך השירותים הניתנים בו מיועדים אך ורק לבני 18 ומעלה. כל משתמש העושה שימוש כלשהו באתר (להלן 'המשתתף') מצהיר בזאת שקרא והבין את תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון האתר והסכים להם, וכי לא תהיה לו או לבא כוחו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד בעלי האתר או מפעיליו או מישהו מטעמם.  
 2. אימון רגשי באינטרנט.   
  1. המושג 'אימון רגשי' מתייחס אך ורק להגדרות המופיעות בספרו של ד"ר דרור גרין, 'אימון רגשי', אותן ניתן לקרוא בספר 'אימון רגשי' בספריית האתר. 'אימון רגשי' אינו טיפול נפשי ואינו תחליף לטיפול כזה, אלא דרך-חיים שיש לתרגל בכל יום מחדש. האימון הרגשי באינטרנט והשירותים הניתנים באתר זה מתייחסים רק להדרכה אודות השימוש בגישת 'האימון הרגשי', המפורטת בספר.  
  2. התנאי לקבלת שירותי אימון רגשי באינטרנט באתר 'אימון רגשי' הוא נכונותו של הלקוח לקבל אחריות על התהליכים הרגשיים שלו, מתוך הבנה שתפקידו של המדריך אינו חורג מיצירת 'מקום בטוח' שבו יתקיים תהליך זה.  
  3. כדי להסיר כל ספק, האימון הרגשי באינטרנט באתר 'אימון רגשי' אינו מהווה תחליף לכל טיפול רפואי או נפשי אחר, פסיכיאטרי או פסיכולוגי. השירותים הניתנים באתר מציעים הדרכה וייעוץ ללקוחות האתר, במטרה לסייע להם לחזק בכוחות עצמם וללא מניפולציה חיצונית את ניהול התהליך הרגשי שלהם.  
  4. אתר 'אימון רגשי' מקשר בין הגולשים לבין אנשי המקצוע (מאמנים רגשיים), אך אינו אחראי לתוצאות השירות שהם מעניקים. כל אחד מאנשי המקצוע מתחייב לכללי האתיקה המקצועית של אתר 'אימון רגשי'.  
 3. יעוץ חד-פעמי.  
  1. האתר מאפשר לגולשים המתעניינים בגישת האימון הרגשי לקבל יעוץ חד-פעמי, שיסייע להם ליישם את תוכנו של הספר 'אימון רגשי' בחייהם האישיים.  
  2. היועצים המומחים באתר יספקו לפונים את הידע שברשותם, אך השימוש במידע שהתקבל נותר באחריותם של הפונים בלבד.  
  3. כדי להסיר כל ספק, היעוץ החד-פעמי באתר 'אימון רגשי' אינו מהווה תחליף לכל טיפול רפואי או נפשי, פסיכיאטרי או פסיכולוגי. השירותים הניתנים באתר מציעים מידע ללקוחות האתר, במטרה לסייע להם להבין כיצד ליישם את תורת האימון הרגשי בחייהם בכוחות עצמם.  
  4. אתר 'אימון רגשי' מקשר בין הגולשים לבין המומחים המייעצים (מאמנים רגשיים), אך אינו אחראי לתוצאות השירות שהם מעניקים. כל אחד מאנשי המקצוע מתחייב לכללי האתיקה המקצועית של אתר 'אימון רגשי'.  
 4. תנאי ההשתתפות.  
  1. הרשות להשתתף באתר או לבצע בו פעולה בהתאם לתנאי האתר ולתקנון זה נתונה לכל הגולשים באינטרנט ולכל חברה המאוגדת כדין בישראל ורשומה ברשם החברות. הרשות לקבל באתר שירותי אימון רגשי נתונה אך ורק לגולשים מעל גיל 18.  
  2. הרשות לקבלת שירותים בתשלום או לביצוע קניה באתר נתונה למחזיקי כרטיס אשראי תקף.  
  3. האתר רשאי להפסיק את השתתפותו של מי שמפר את תנאי התקנון, המפריע לפעילות האתר או פוגע במשתתפים אחרים. המשתתף מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם כתוצאה מכך, וכן לשלם שכר טרחת עורך-דין והוצאות משפטיות בשל הפרת תנאי השימוש באתר.  
  4. האתר רשאי לשנות את תקנון האתר ואת תנאי ההשתתפות בכל עת ללא הודעה מוקדמת, להפסיק את פעילות האתר, לבצע בו פעילות תחזוקה שוטפת או לשנות את אופן פעולתו, מבלי שתהיה למשתתפים טענה כלפי האתר, אלא אם כן יתחייב האתר באופן אישי כלפי משתתף מסוים לספק לו שירות מסוים.   
  5. האתר רשאי להפסיק את השירותים הניתנים בו על-פי שיקול דעתו.  
 5. פרטי המשתמש.  
  1. בעת ההרשמה לאתר או בעת ביצוע תשלום יהיה על המשתתפים להקליד את הפרטים המדוייקים של זהותם: שם פרטי, שם משפחה, שם החברה, מספר תעודת זהות או מספר רישום החברה (ח.פ.), שם הרחוב ומספר הבית, היישוב, המיקוד, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי.  
  2. המשתתפים מתחייבים למסור את הפרטים המדוייקים, שכן מסירת פרטים כוזבים עשויה להביא לנקיטת צעדים משפטיים ותביעות בהתאם לנזק שייגרם לאתר.  
  3. פרטי כרטיס האשראי לא יישמרו באתר, אלא יעברו ישירות לאתר המאובטח של חברת PayPal.  
 6. תנאי תשלום.  
  1. התשלום באתר נעשה באמצעות כרטיסי אשראי, באתר המאובטח של חברת PayPal.  
  2. כל המחירים באתר כוללים מע"מ.  
  3. אם, מסיבה כלשהי, לא יינתן השירות או לא יישלח המוצר, יוחזר התשלום למזמין.  
 7. קבלת השירות (המוצר).  
  1. שירותי האימון הרגשי והייעוץ באתר מתבטאים אך ורק בזמן שהקדיש איש המקצוע ללקוח, ולא בתוצאה כלשהי של המפגש, ונוכחותו של איש המקצוע במפגש (בקליניקה הווירטואלית) פירושה קבלת השירות, גם אם מסיבה כלשהי לא התאפשר ללקוח להשתתף במפגש.  
  2. ניתן לבטל את השירות בהודעה מוקדמת רק במידה ואפשרות כזו נוסחה במפורש בהסכם האישי בין המאמן הרגשי/יועץ לבין הלקוח.  
  3. מוצרים שיירכשו באתר (למשל ספרים) יישלחו באמצעות הדואר.  
  4. האתר לא ישא באחריות במקרים שבהם ההזמנה לשירות או מוצר לא תתקבל במערכת או באם בעיה טכנית או אחרת תמנע מן הגולש לרכוש את המוצר.  
  5. האתר לא יהיה אחראי לשירותים שיינתנו בו, לטיבם או למועד אספקתם.  
  6. מוצרים שיירכשו באתר יישלחו לרוכשים בתוך שבוע מיום ההזמנה. אם, מסיבה כלשהי, לא תגיע ההזמנה בתום 21 ימים ממועד המשלוח, יישלח מוצר נוסף.  
  7. מוצרים פגומים שיישלחו בחזרה על-ידי הקונים (לכתובת: הנדסת עיצוב, קיבוץ רמת יוחנן 30035) יוחלפו, ומוצר תקין יישלח תמורתם למזמין.  
 8. סודיות.  

  בנוסף לקוד האתי של האתר, המבטיח סודיות לכל שירותי האימון הרגשי והייעוץ, פרטי המשתתפים באתר לא יימסרו לכל צד שלישי לצרכי פרסום, שיווק או כל שימוש אחר אלא אם האתר יידרש לכך באמצעות צו שיפוטי או בהתאם להוראות החוק. במקרה שיידרש האתר לעשות זאת תימסר על כך הודעה למשתתף, שיוכל לנסות ולמנוע זאת באמצעים משפטיים.