Emotional Training
 

אנו חיים בתקופה של שינויים מהירים בכל תחומי חיינו, ואנו שותפים למהפיכה המשנה את העולם. מהפיכת התקשורת מאפשרת לנו קשר ישיר כמעט עם כל אדם בעולם, חושפת בפנינו מידע בכל נושא שנבקש ויוצרת תרבות גלובלית שבה שותפים כל תושבי כדור-הארץ.

למהפיכה זו יש יתרונות רבים. היא מאפשרת לנו לעקוף את ההיררכיה של התרבות הישנה, ובכך כופה על מדינות ומונופולים כלכליים שקיפות ומחלישה את כוחם. היא מקטינה את התלות שלנו במוקדי הכוח הישנים, ומאפשרת לנו לממש את יכולותינו, להרחיב את אפשרויות הקשר שלנו ולהיות עצמאיים יותר.

עם זאת, השינויים המהירים יוצרים חוסר-יציבות עולמית ומערערים את הסדר הקיים, ובכך מגבירים את החרדה הקיומית ויוצרים משברים רבים בחיינו. אנו נאלצים להתאים את עצמנו לשינויים טכנולוגיים תכופים, להשתתף במירוץ בלתי-פוסק אחר משרות ותפקידים, להסתגל לשינויים ביחסי-הכוחות הבינלאומיים ולמתחים הנובעים מקבוצות טרור, מהגירה ומתחים בין קבוצות מיעוטים וגם מן ההתחממות הגלובלית.

למרות הקידמה הטכנולוגית והמדעית אנחנו לא מצוידים בכלים רגשיים המאפשרים לנו להתאים את עצמנו למציאות החדשה, והחרדה והמתח משבשים את חיינו, פוגעים בבריאותנו ומחלישים את המערכת החיסונית הרגשית שלנו.

את תורת האימון הרגשי פיתחתי לאחר ניסיון רב בתחום הטיפול הנפשי כמטפל, כמרצה, כחוקר, כמדריך וכמי שניהל בית-ספר לפסיכותרפיה והכשיר פסיכולוגים ופסיכיאטרים. הטיפול הנפשי, המבוסס על הנחות מיסטיות בנוגע ל'נפש' (מושג שמעולם לא הוגדר), אינו מספק את הכלים להם אנו נזקקים במאה העשרים-ואחת, ולשם כך יצרתי דרך מעשית המתאימה לתקופה החדשה ולצרכיה.

בספר 'אימון רגשי', שאת חלקו הראשון תוכלו לקרוא באתר, אני מציג מדריך מעשי לניהול רגשות, המתאים לעבודה-עצמית.

האימון הרגשי מותאם למחקרים האחרונים בחקר המוח, לגילויים המוכיחים את קיומו של הגן האמפתי המאפשר את קיומה של התרבות האנושית, וליצירתה של תרבות חדשה המבוססת על שיתוף.

האתר מייצג את פעילותו של המכון לאימון רגשי בעיר קיוסטנדיל שבבולגריה, המציע דרך-חיים חדשה ומזמין אתכם להשתתף במחקר שיבדוק את התפיסה החדשה של טבע האדם בתחומים השונים של העשיה והיצירה.

בפורום הפתוח לגולשים באתר תוכלו להתייעץ אתי בנוגע לאימון הרגשי, לסדנאות המרוכזות בבולגריה או להדרכה האישית והקבוצתית באמצעות האינטרנט.

 בלחיצה על שמי או על תמונתי תוכלו לקרוא את קורות-חיי האישיים והמקצועיים.

  

                                                     שלכם,

                                                         דרור גרין, טיפול נפשי באינטרנט באתר פסייקום