בחזרה לציורי דרור גרין   לא נסיך קטן   אורית   אדר

דרור גרין: נופים רגשיים: 1. שמן על בד, 127X84 ס"מ,2013

בחזרה לציורי דרור גרין   לא נסיך קטן   אורית   אדר